lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

APS 5 baterijos
Vartotojo vadovas
APS 5 baterijos

Turinys

Atsargumo priemonės

 • APS 5 baterijų krovimui visada naudokite APS 5 kroviklį, gautą kartu su prietaisu (arba įsigytą atskirai). Netinkamo kroviklio naudojimas gali nepataisomai sugadinti baterijas arba sukelti gaisrą.
 • Nekraukite baterijos iškart po to, kai iš šaltos aplinkos ją atnešate į šiltą. Palaukite 30-40 minučių, kol baterija sušils.
 • Kol baterija kraunasi, nepalikite jos be priežiūros.
 • Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo pakeistas ar apgadintas.
 • Nepalikite baterijos kroviklyje, prijungtame prie maitinimo šaltinio, po to, kai krovimas yra baigtas.
 • Saugokite bateriją nuo kontakto su aukšta temperatūra ar atvira liepsna.
 • Nenaudokite baterijos kaip maitinimo šaltinio tiems prietaisams, kurie nepalaiko APS 5 tipo baterijų.
 • Neardykite ir nedeformuokite baterijos.
 • Nemeskite ir nedaužykite baterijos.
 • Nenardinkite baterijos po vandeniu.
 • Bateriją laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.