lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Įjungimas ir vaizdo parametrai

  1. Atidarykite objektyvo dangtelį (8). Objektyvo dangtelį galima pritvirtinti prie dirželio naudojant įmontuotą magnetą.
  2. Trumpai paspauskite mygtuką Įjungti/išjungti (6), kad įjungtumėte įrenginį.
  3. Sureguliuokite prietaiso akiduobės fokusavimo žiedą (1), kol ekrane esantys simboliai pasidarys ryškūs.
  4. Pasukite objektyvo fokusavimo žiedą (7) kad sufokusuotumėte stebimą objektą.
  5. Įeikite į pagrindinį meniu, ilgu MENU (4) mygtuko paspaudimu ir pasirinkite norimą kalibravimo režimą: Rankinis (M), Pusiau automatinis (SA) arba Automatinis (A).
  6. Sukalibruokite vaizdą trumpai paspausdami mygtuką Įjungti/išjungti (6). Jei pasirinktas SA arba A kalibravimo režimas, mikrobolometras automatiškai uždaromas vidiniu užraktu. Tačiau, jei pasirinktas M kalibravimo režimas, prieš kalibruodami rankiniu būdu turite uždaryti objektyvo dangtelį.
  7. Pasirinkite reikiamą stiprinimo lygį („Normalus” , „Aukštas” , „Ultra” ) trumpai paspausdami UP (5) mygtuką.
  8. Įeikite į pagrindinį meniu ilgu MENU (4) mygtuko paspaudimu ir pasirinkite norimą spalvų režimą (daugiau informacijos rasite skyriuje Spalvų režimai).
  9. Suaktyvinkite greitąjį meniu trumpai paspausdami MENU (4) mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą, kontrastą ir sklandų skaitmeninį priartinimą (daugiau informacijos rasite skyriuje Greitasis meniu).
  10. Pasinaudojus įrenginiu išjunkite jį ilgu Įjungimo/išjungimo (6) mygtuko paspaudimu.

Įspėjimas! Niekada nenukreipkite objektyvo į intensyvius energijos šaltinius, tokius kaip lazerio spinduliuotės prietaisai ar saulė. Tai gali sugadinti elektroninius prietaiso komponentus. Garantija neapima žalos atsiradusios dėl eksploatavimo instrukcijų nesilaikymo.