lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Išlyginamasis filtras

Išlyginamasis filtras

Naudojamas siekiant sumažinti skaitmeninį iškraipymą, išlaikant aukštą jautrumo lygį.

Išlyginimo filtras išjungtas

Išlyginimo filtras įjungtas


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti piktogramą „Išlyginimo filtras“   .
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įjungtumėte/išjungtumėte filtrą.