lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Mygtukų reikšmės

Reikšmė

Mygtukas

Įrenginys įjungtas

trumpas paspaudimas

Įrenginys išjungtas

ilgas 3 sekundžių paspaudimas

Ekranas išjungtas

ilgas, trumpesnis nei 3 sekundžių paspaudimas

Ekranas įjungtas

trumpas paspaudimas

Mikrobolometro kalibravimas

trumpas paspaudimas

Stiprinimo lygių perjungimas

trumpas paspaudimas

Skaitmeninio mastelio valdymas

ilgas paspaudimas

Vaizdo įrašymas

Mygtukas

Vaizdo įrašymo pradžia/pristabdymas/atnaujinimas

trumpas paspaudimas

Vaizdo įrašymo sustabdymas

ilgas paspaudimas

Perjungimas į vaizdo įrašą/nuotrauką

ilgas paspaudimas

Fotografavimas

trumpas paspaudimas

Pagrindinis meniu

Mygtukas

Pagrindinio meniu įjungimas

ilgas paspaudimas

Navigacija aukštyn/į dešinę

trumpas paspaudimas

Navigacija žemyn/į kairę

trumpas paspaudimas

Pasirinkimo patvirtinimas

trumpas paspaudimas

Išėjimas iš submeniu nepatvirtinus pasirinkimo

ilgas paspaudimas

Išeiti iš meniu (perjungti į stebėjimo režimą)

ilgas paspaudimas

Greitasis meniu

Mygtukas

Greitojo meniu įjungimas

trumpas paspaudimas

Greitojo meniu parinkčių perjungimas

trumpas paspaudimas

Vertės padidinimas

trumpas paspaudimas

Vertės sumažinimas

trumpas paspaudimas

Išėjimas iš greitojo meniu

ilgas paspaudimas