lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Pažeistų pikselių atstatymas

Pažeistų pikselių atstatymas

Naudojant prietaisą, mikrobolometre gali atsirasti pažeistų (dingusių) pikselių. Tai šviesūs arba tamsūs nuolatinio ryškumo taškai, matomi ekrane.

Pažeisti mikrobolometro pikseliai gali padidėti, priklausomai nuo skaitmeninio priartinimo galios.

„Axion 2“ termovizorinis monoklis leidžia vartotojui pašalinti bet kokius pažeistus pikselius ekrane, taip pat atšaukti pašalinimą per įrenginio programinę įrangą.


1 žingsnis. Įeikite į meniu, kad atstatytumėte pažeistus pikselius.

 1. Paspauskite ir laikykite MENU (4)mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pasirinkti meniu elementą Pažeistų pikselių atstatymas .
 3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad atidarytumėte submeniu.
 4. Pasirinkite Pažeistų pikselių atstatymas parinktį trumpai paspausdami mygtuką MENU (4).

2 žingsnis. Pasirinkite pažeistą pikselį

 1. Kairėje ekrano pusėje atsiranda žymeklis (H) .
 2. Dešinėje ekrano pusėje rodomas „didinamasis stiklas“ (G) – padidintas vaizdas rėmelyje su fiksuotu kryžiumi  , skirtas lengviau aptikti pažeistą pikselį ir pažymėti jį žymekliu. Horizontalios bei vertikalios X ir Y ašių rodyklės (I) rodo žymeklio judėjimą.
 3. Trumpu UP (5)/DOWN (3) mygtukų paspaudimu perkelkite žymeklį, kad jis žymėtų pažeisto pikselio vietą.
 4. Perjunkite žymeklio kryptį iš horizontalios į vertikalią ir atvirkščiai trumpu MENU (4) mygtuko paspaudimu.
 5. Sulygiuokite pažeistąjį pikselį su fiksuotu kryžiumi rėmelyje – pikselis turėtų išnykti.

3 žingsnis. Pašalinkite pažeistąjį pikselį

 1. Ištrinkite pažeistąjį pikselį trumpu ON/OFF (6) mygtuko paspaudimu.
 2. Kai pikselis bus sėkmingai ištrintas, ekrane trumpai pasirodys pranešimas „OK".
 3. Tada galite panaikinti kitą sugedusį pikselį perkeldami žymeklį į reikiamą vietą ekrane.
 4. Išeikite iš Pažeistų pikselių atstatymo submeniu, ilgu MENU (4) mygtuko paspaudimu.

Įspėjimas! Termovizoriaus ekrane gali būti 1-2 pikseliai, vaizduojami kaip ryškiai balti ar spalvoti (mėlyni, raudoni) taškai, kurių negalima ištrinti ir kurie nėra defektas.