lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Piktogramų ryškumas

Piktogramų ryškumas

Koreguokite piktogramų ir ekrano užsklandų ryškumo lygį ekrane.

  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti Piktogramos ryškumas piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4) norėdami įeiti į submeniu.
  4. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti ryškumo lygį nuo 0 iki 10.
  5. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad patvirtintumėte pasirinkimą.