lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Spalvų režimai

Spalvų režimai


Spalvų paletės pasirinkimas.

„White Hot“ yra numatytasis rodymo režimas.


Norėdami pasirinkti alternatyvią paletę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Norėdami pasirinkti Spalvų režimų piktogramą , naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3).
 3. Norėdami įeiti į submeniu, trumpai paspauskite mygtuką MENU (4).
 4. Norėdami pasirinkti paletę, naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3).
 5. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Patarimas: norėdami išsaugoti ryškumą ir kontrastą, kai keičiate paletes, įjunkite vartotojo režimą.


 • „Black Hot“ – juodai balta paletė, kurioje balta atitinka šaltą temperatūrą, o juoda – karštą.
 • „Red Hot“
 • „Red Monochrome“
 • „Rainbow“
 • „Ultramarine“
 • „Violet“
 • „Sepia“

Dėmesio! Prietaisas nematuoja stebimų objektų temperatūros. Vaizdas sudaromas remiantis objektų temperatūros skirtumais.