lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Stadiametrinis diapazono ieškiklis

„Axion 2“ termovizoriai turi stadiametrinį diapazono ieškiklį, kuris leidžia vartotojui pakankamai tiksliai nustatyti atstumą iki žinomo dydžio objekto.


  1. Pasirinkite Stadiametrinis diapazono ieškiklis funkciją, trumpais mygtuko MENU (4) paspaudimais, kol pasirinksite  piktogramą.
  2. Ekrane matysite: matavimo linijas, trijų nurodomų objektų piktogramas ir atitinkamus jų atstumus.
  3. Nustatykite apatinę užfiksuotą liniją po pasirinktu objektu.
  4. Spausdami mygtukus UP (5)/DOWN (3) perkelkite viršutinę horizontalią liniją atitinkamai su apatine užfiksuotąja linija, kol objektas atsidurs tarp šių dviejų linijų. Perkeliant viršutinę liniją, atstumas iki objekto automatiškai perskaičiuojamas.
  5. Išjunkite diapazono ieškiklio režimą ilgu mygtuko MENU (4) paspaudimu arba palaukite 10 sekundžių, kad automatiškai išeitumėte.

Pastabos:

  • Orientaciniams objektams yra trys iš anksto nustatytos vertės: kiškis – 0,3 m aukščio, šernas – 0,7 m aukščio, elnias – 1,7 m aukščio.
  • Prieš pasirodant ekrane, išmatuoto atstumo reikšmė suapvalinama iki 5 m didesnėms reikšmėms ir iki 1m mažesnėms reikšmėms.
  • Norėdami pasirinkti matavimo vienetą (metrai arba jardai), eikite į Bendrieji nustatymai  meniu parinktį => Matavimo vienetai  submeniu.