lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Vaizdo įrašymas ir Fotografavimas

„Axion 2“ termovizorinis monoklis pasižymi vaizdo įrašymo ir stebimo objekto fotografijos išsaugojimu vidinėje atminties kortelėje.

Prieš naudodami šią funkciją, nustatykite datą ir laiką (žr. skyrių Bendrieji nustatymai).

Informacijos apie tai, kaip žiūrėti įrašytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, rasite Stream Vision 2 vartotojo vadove: Android, iOS.

Įmontuotas įrašymo įrenginys veikia dviem režimais – Vaizdo įrašymas ir Nuotrauka.


Vaizdo įrašymo režimas. Vaizdo įrašymas

 1. Perjunkite į Vaizdo įrašymo režimą paspausdami ir laikydami mygtuką DOWN/REC (3).
 2. Piktograma ir likęs įrašymo laikas HH:MM (Valandos:Minutės) formatu rodomi viršutiniame kairiajame kampe, pvz., 4:20.
 3. Trumpai paspauskite mygtuką DOWN/REC (3), kad pradėtumėte vaizdo įrašymą.
 4. Pradėjus vaizdo įrašymą, piktograma išnyks ir pasirodys REC piktograma  ir laikmatis MM:SS (Minutės:Sekundės) formatu.

 1. Pristabdykite ir tęskite vaizdo įrašymą trumpu DOWN/REC (3) mygtuko paspaudimu.
 2. Sustabdykite vaizdo įrašymą ilgu DOWN/REC (3) mygtuko paspaudimu.
 3. Vaizdo įrašų failai įrašomi į įmontuotą atminties kortelę po to, kai vaizdo įrašas sustabdomas.
 4. Paspauskite ir laikykite DOWN/REC (3) mygtuką, kad perjungtumėte vaizdo ir foto režimus (Video -> Photo -> Video…).

Nuotraukų režimas. Vaizdo fiksavimas

 1. Perjunkite Nuotraukų režimą paspausdami ir laikydami mygtuką DOWN/REC (3).
 2. Trumpai paspauskite mygtuką DOWN/REC (3) norėdami nufotografuoti. Jei piktograma  mirksi – nuotraukų failas įrašomas į įmontuotąją SD kortelę.

Pastabos:

 • Galite įeiti ir valdyti meniu vaizdo įrašymo metu.
 • Įrašyti vaizdo įrašai ir nuotraukos išsaugomi vidinėje atminties kortelėje img_xxx.jpg (nuotraukos), video_xxx.mp4 (vaizdo įrašai) formatu.
 • Maksimali vaizdo įrašo failo trukmė yra penkios minutės. Pasibaigus šiam laikui, vaizdo įrašas įrašomas į naują failą. Įrašytų failų skaičių riboja įrenginio vidinės atminties talpa.
 • Reguliariai tikrinkite laisvą vidinės atminties talpą ir perkelkite įrašytą filmuotą medžiagą į kitas laikmenas, kad atlaisvintumėte vietos vidinėje atminties kortelėje.
 • Atminties kortelės klaidos atveju, formatavimo funkciją galite naudoti pagrindinio meniu skiltyje Bendrieji nustatymai.

 • Kai ekranas išjungtas, vaizdo įrašymas toliau vykdomas fone.