lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Vartotojo režimas

Vartotojo režimas


Naudotojo („User”) režimas išsaugo pasirinktus šviesumo ir kontrastingumo nustatymus prietaiso atmintyje, taip užtikrinant optimalią vaizdo kokybę iš karto, kai kitą kartą naudosite termovizorių – nereikės atlikti jokių papildomų pakeitimų.


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti Vartotojo režimas  piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įjungtumėte/išjungtumėte režimą.