lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

中国

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Vartotojo režimas

Vartotojo režimas

Šis režimas naudojamas vartotojo ryškumo ir kontrasto parametrams išsaugoti. Pasirinkti parametrai išsaugomi iš naujo paleidus įrenginį.


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti Vartotojo režimas  piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įjungtumėte/išjungtumėte režimą.