lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
 „Wi-Fi“ nustatymai

„Wi-Fi“ nustatymai

Šis elementas paruošia jūsų įrenginį darbui pasirinktame „Wi-Fi“ tinkle.

 1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ nustatymai  piktogramą.
 3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.

Slaptažodžio nustatymas

Ši funkcija leidžia nustatyti slaptažodį, kad pasiektumėte informaciją naudojantis išoriniu įrenginiu. Slaptažodis naudojamas išoriniam įrenginiu (t.y. išmaniajam telefonui) prijungti prie termovizoriaus.

 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką kad įeitumėte į Slaptažodžio nustatymas  submeniu.
 2. Ekrane bus rodomas numatytasis slaptažodis (12345678).
 3. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) kad nustatytumėte norimą slaptažodį. Naudokite mygtuką UP (5), kad padidintumėte, ir mygtuką DOWN (3), kad sumažintumėte reikšmes.
 4. Paspauskite MENU (4) mygtuką, kad perjungti skaitmenis.
 5. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad išsaugotumėte slaptažodį ir išeitumėte iš submeniu.

Prieigos lygio nustatymas

Ši parinktis leidžia konfigūruoti tinkamą prieigos lygį prie įrenginio, prieinamą „Stream Vision 2“ programėlei.

 • Savininko lygis. „Stream Vision 2“ vartotojas turi visišką prieigą prie visų įrenginio funkcijų.
 • Svečio lygis. „Stream Vision 2“ vartotojas turi prieigą tik prie realaus laiko vaizdo srauto iš įrenginio.
 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į Prieigos lygio nustatymo submeniu.
 2. Pasirinkite prieigos lygi naudodami mygtukus UP (5)/DOWN (3).
 3. Paspauskite ir laikykite MENU (4), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą ir išeisite iš submeniu.
 
 

„Wi-Fi“ pralaidumas

Šis nustatymas leidžia išspręsti problemas su prisijungimu prie išmaniojo telefono tokiais atvejais:

 • Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko 5 GHz Wi-Fi dažnių juostos, perjunkite į 2,4 GHz.
 • Daug Wi-Fi tinklų gali sukelti trukdžius. Tokiu atveju, Wi-Fi dažnių juostos perjungimas gali pagerinti prietaiso ir išmaniojo telefono prisijungimą.
 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į „Wi-Fi“ pralaidumas  submeniu.
 2. Paspauskite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ pralaidumą - 5 GHz arba 2,4 GHz.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu MENU (4) mygtuko paspaudimu.