lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Atkurti numatytąją pikselių schemą

Atkurti numatytąją pikselių schemą

Ši parinktis leidžia vartotojui grąžinti visus anksčiau atstatytus pažeistus pikselius į pradinę būseną.

  1. Paspauskite ir laikykite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2), norėdami pasirinkti piktogramą Pažeistų pikselių atstatymas .
  3. Paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.
  4. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2), kad pasirinktumėte piktogramą Atkurti numatytąją pikselių schemą .
  5. Suaktyvinkite funkciją trumpai paspausdami MENU (3).
  6. Naudodami mygtukus UP (4)/DOWN (2), pasirinkite Taip, jei norite grįžti prie gamyklinės pikselių schemos, arba pasirinkite Ne, jei nenorite.
  7. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu MENU (3) paspaudimu.