lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys

Įeikite į pagrindinį meniu

  1. Įeikite į pagrindinį meniu ilgu mygtuko MENU (3)
  2. Norėdami pereiti per meniu elementus, paspauskite UP (4)/DOWN (2)
  3. Norėdami pasirinkti meniu elementą, trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką.
  4. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3) kad išeitumėte iš meniu, arba palaukite 10 sekundžių, kad išeitumėte automatiškai.
  5. Po 10 sekundžių neveiklumo, automatiškai išeinama iš meniu.

Pastaba: einant į pagrindinį meniu, fono vaizdas tamsėja, kad pagerinti meniu matomumą. Tai yra normalu ir nėra defektas.


Bendras meniu vaizdas

1 skyrius

2 skyrius