lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys

Display-Off (Ekrano išjungimo) funkcija

Ši funkcija išjungia vaizdo perdavimą į ekraną, sumažindama jo ryškumą. Tai leidžia vartotojui likti nematomam, tačiau prietaisas lieka įjungtas.

Kai naudojama ši funkcija, prietaisas persijungia į budėjimo režimą, kuris leidžia jį greitai vėl įjungti.


  1. Kai prietaisas įjungtas, paspauskite ir laikykite mygtuką Įjungimas/išjungimas (5). Ekranas išsijungs, pasirodys dabartinis laikas ir piktograma „Ekranas išjungtas“.
  2. Vėl įjunkite ekraną trumpu mygtuko Įjungimas/išjungimas (5) paspaudimu.
  3. Kai paspaudžiate ir laikote Įjungimas/išjungimas (5) mygtuką, ekrane parodoma piktograma „Ekranas išjungtas“ su atgaliniu skaičiavimu. Paspaudus ir laikant mygtuką viso atgalinio skaičiavimo metu, prietaisas bus visiškai išjungtas.