lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Išlyginamasis filtras

Išlyginamasis filtras

Naudojamas siekiant sumažinti skaitmeninį iškraipymą, išlaikant aukštą jautrumo lygį.

Išlyginimo filtras išjungtas

Išlyginimo filtras įjungtas


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti piktogramą „Išlyginimo filtras“ .
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad įjungtumėte/išjungtumėte filtrą.