lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Kalibravimo režimas

Kalibravimo režimas

Kalibravimo režimo pasirinkimas.

Kalibravimas leidžia prietaisui išlyginti mikrobolometro fono temperatūrą ir pašalinti vaizdo trūkumus.

Galite rinktis iš trijų kalibravimo režimų: Rankinis, Pusiau-automatinis ir Automatinis.

Pasirinktas kalibravimo režimas rodomas būsenos juostoje (žr. skyrių Būsenos juosta).


Meniu komandoje Kalibravimo režimas pasirinkite reikiamą režimą:

 1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti Kalibravimo režimo piktogramą .
 3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į submeniu.
 4. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti vieną iš toliau aprašytų kalibravimo režimų.
 5. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad patvirtintumėte pasirinkimą.

M režimas (Rankinis)

 • Uždarykite objektyvo dangtelį (7).
 • Trumpai paspauskite Įjungimo/išjungimo (5) mygtuką.
 • Baigę kalibravimą atidarykite objektyvo dangtelį (7).

SA režimas (Pusiau-Automatinis)

 • Vartotojas savarankiškai nustato kalibravimo poreikį (pagal stebimą vaizdą).
 • Trumpai paspauskite Įjungimo/išjungimo (5) mygtuką, kad suaktyvintumėte kalibravimą.
 • Nereikia uždaryti objektyvo dangtelio, nes vidinis užraktas automatiškai uždengia mikrobolometrą.

A režimas (Automatinis)

 • Įrenginys kalibruojamas autonomiškai pagal programinės įrangos algoritmus.
 • Nereikia uždaryti objektyvo dangtelio, nes vidinis užraktas automatiškai uždengia mikrobolometrą.
 • Šiuo režimu vartotojas vis tiek gali pasirinkti kalibruoti įrenginį, jei reikia, naudodamas Įjungimo/išjungimo (5) mygtuką (kaip ir SA režimu).
 • Automatinio kalibravimo režimu, 3 sekundės prieš pradedant automatinį kalibravimą, vietoj kalibravimo režimo piktogramos bus rodomas atgalinės atskaitos laikmatis .

Pastabos:

 • Kalibravimo metu ekrane esantis vaizdas trumpam užšąla (iki 1 sekundės).
 • Pasirinktas kalibravimo režimas išsaugomas iš naujo įjungus prietaisą.