lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Mikrofonas

Mikrofonas

Mikrofono įjungimas/išjungimas

Šis elementas leidžia įjungti (arba išjungti) mikrofoną, kad būtų galima įrašyti garsą vaizdo įrašymo metu.

  1. Paspauskite ir palaikykite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte Mikrofonas piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte.

Pagal numatytuosius nustatymus mikrofonas yra išjungtas.