lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys

„Wi-Fi“ funkcija

Įrenginys turi funkciją, leidžiančią belaidį ryšį su išoriniais įrenginiais (išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu) naudojant „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ būsenos juostoje rodomas taip:

Indikacija būsenos juostoje

Ryšio būsena

„Wi-Fi“ išjungtas

„Wi-Fi“ jungiamasi

„Wi-Fi“ įjungtas, nėra ryšio su įrenginiu

„Wi-Fi“ įjungtas, įrenginys prijungtas

  • Įrenginys atpažįsta išorinį įrenginį kaip AXION_XXXX kur XXXX yra keturi paskutiniai serijos numerio skaitmenys.
  • Įvedus slaptažodį išoriniame įrenginyje (daugiau informacijos apie Slaptažodžio nustatymą „Wi-Fi“ nustatymai skiltyje) ir nustačius ryšį, piktograma  būsenos juostoje pasikeičia į piktogramą.
  • „Wi-Fi“ funkcija automatiškai išsijungs, jei nebus pakankamai akumuliatoriaus energijos. Baterijos piktograma taps raudona  ir mirksės. Norėdami vėl naudoti „Wi-Fi“ funkciją, turite įkrauti akumuliatorių.