lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion XQ LRF
Vartotojo vadovas
Axion XQ LRF

Turinys

Režimas

Stebėjimo režimo pasirinkimas

Yra keturi stebėjimo režimai: miškas (objekto stebėjimas mažo šiluminio kontrasto sąlygomis), uolos (objekto stebėjimas didelio šiluminio kontrasto sąlygomis), identifikavimas (didelė vaizdų raiška) ir naudotojas (asmeniškai pritaikyti ryškumo ir kontrasto nustatymai).

1 variantas:

Norėdami perjungti stebėjimo režimą, spustelkite mygtuką AUKŠTYN (4).

2 variantas:

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką МENIU (3).
  2. Mygtukais AUKŠTYN (4) ir ŽEMYN (2) pasirinkite režimo (Mode)  piktogramą.
  3. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką МENIU (3).
  4. Mygtukais AUKŠTYN (4) ir ŽEMYN (2) pasirinkite vieną iš toliau aprašytų nustatymų.
  5. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką МENIU (3).

 Miško režimas. Tai geriausias režimas ieškant ir stebint objektus lauko sąlygomis, lapų, krūmų ir žolės fone. Šis režimas suteikia itin daug informacijos apie stebimą objektą ir peizažo detales.

 Uolų režimas. Tai tinkamiausias režimas objektams stebėti po saulėtos dienos arba miesto sąlygomis.

 Identifikavimo režimas. Tai tinkamiausias režimas objektams stebėti prasto oro sąlygomis (rūkas, migla, lietus, sniegas). Jis leidžia aiškiau atpažinti stebimo objekto savybes. Daugiau pritraukus, vaizdas gali pasidaryti šiek tiek grūdėtas.

 Naudotojo režimas. Jis leidžia konfigūruoti ir išsaugoti individualius ryškumo ir kontrasto nustatymus bei vieną iš trijų režimų (Miško, Uolų, Identifikavimo) kaip pagrindinį.