lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

Greitojo meniu funkcijos

Greitasis meniu leidžia reguliuoti pagrindinius nustatymus (ekrano ryškumą ir kontrastą) bei naudoti tolydųjį skaitmeninį priartinimą ir stadiametrinį atstumo matuoklį.

  • Atsidarykite meniu spustelėję mygtuką М (9).
  • Norėdami pasiekti toliau nurodytas funkcijas, kelis kartus spustelėkite mygtuką M (9).

Ryškumas – ekrano ryškumą nuo 0 iki 20 galima pakeisti rodyklių mygtukais (10) ir (8).

Kontrastas  – ekrano kontrastą nuo 0 iki 20 galima pakeisti rodyklių mygtukais (10) ir (8).

Pastaba: ekrano ryškumas ir kontrasto nustatymai išsaugomi atmintyje, kai įrenginys išjungiamas.

Tolydusis skaitmeninis priartinimas – skaitmeninį priartinimą nuo 2,5x iki 20x galima pakeisti rodyklių pakeisti rodyklių mygtukais (10) ir (8).

Tolydusis skaitmeninis priartinimas veikia 0,1 žingsniu.

Stadiametrinis atstumo matuoklis  – rodyklių aukštyn (10) ir žemyn (8) mygtukais galima keisti atstumą iki stebimo objekto. Išsamiau apie tai skyriujeStadiametrinis atstumo matuoklis.

Pagrindinis režimas  – leidžia pasirinkti vieną iš trijų stebėjimo režimų (Miško, Uolų, Identifikavimo) kaip Naudotojo režimo pagrindą.

  • Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite ir palaikykite mygtuką M (9) arba palaukite 10 sekundžių ir išeis automatiškai.