lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

Įkrovimas

Termovizorius ,,Helion 2 Pro” maitina įkraunami ličio jonų akumuliatoriai IPS7, kurių krūvio pakanka iki 8 val. Nepamirškite įkrauti akumuliatoriaus prieš naudodami pirmą kartą.

 

 

1 etapas. Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį

 1. Pakelkite įkroviklio užraktą (C).
 2. Nuimkite apsauginį akumuliatoriaus dangtelį.
 3. Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį, kol jis atsirems į galą.
 4. Nuleiskite užraktą (C).

2 etapas. Patikrinkite esamą akumuliatoriaus krūvį

 • Įdėjus akumuliatorių užsidega žalias įkroviklio indikatorius (D), kuris sumirksi:

- vieną kartą, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 0–50  proc.;

- du kartus, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 51–75 proc.;

- tris kartus, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 76–99 proc.

 • Jei indikatorius nuolat šviečia žaliai, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Galite atjungti jį nuo įkroviklio.
 • Jei įdėjus akumuliatorių indikatorius nuolat šviečia raudonai, akumuliatorius turbūt yra nepakankamai įkrautas (akumuliatorius per ilgai buvo visiškai išsikrovęs). Tokiu atveju ilgai palaikykite akumuliatorių įkroviklyje (iki kelių valandų), tada išimkite ir vėl įdėkite.
 • Jei tada indikatorius pradeda mirksėti žaliai, akumuliatorius yra įkrautas.
 • Jei įdėjus akumuliatorių indikatorius vis šviečia raudonai, jis yra sugedęs. Nenaudokite akumuliatoriaus!

LED indikatorius

Akumuliatoriaus įkrovimo lygis​

Akumuliatorius yra išsikrovęs

Akumuliatorius yra pilnai pakrautas

3 etapas. Prijunkite įkroviklį prie elektros tinklo

 1. Norėdami įkrauti akumuliatorių, USB laido „micro-USB“ kištuką įkiškite į įkroviklio prievadą (E).
 2. Įkiškite USB laido kištuką į elektros tinklo adapterį.
 3. Įkiškite elektros tinklo adapterio kištuką į 100–240 V elektros lizdą ir prasidės akumuliatoriaus įkrovimo procesas.