lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

Išorinis maitinimas

Įrenginį gali maitinti išorinis maitinimo šaltinis, pavyzdžiui, nešiojamasis akumuliatorius (Power Bank) (5 V).

  1. Prijunkite išorinį maitinimo šaltinį prie įrenginio USB prievado (4).
  2. Įrenginys pradeda naudotis išoriniu maitinimo šaltiniu, o akumuliatorius IPS7 pradeda lėtai krautis.
  3. Ekrane rodoma akumuliatoriaus piktograma  ir krūvis procentais.
  4. Jei įrenginys naudoja išorinį maitinimo šaltinį išėmus akumuliatorių IPS7, rodoma piktograma .
  5. Atjungus išorinį maitinimo šaltinį, įrenginys neišsijungęs pradeda naudoti vidinį akumuliatorių.

Įspėjimas! Kraunant akumuliatorius IPS7 / IPS14 nešiojamuoju akumuliatoriumi esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai, gali sutrumpėti akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kai naudojate išorinį maitinimo šaltinį, nešiojamąjį akumuliatorių prijunkite prie įrenginio po to, kai jis įsijungs ir kelias minutes paveiks.