lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XP
Vartotojo vadovas
Helion 2 XP

Turinys

Atsargumo priemonės

 • Naudokite tik kartu su akumuliatoriumi gautą įkroviklį. Bet koks kitas įkroviklis gali nepataisomai sugadinti akumuliatorių arba įkroviklį ir sukelti gaisrą.
 • Kai akumuliatorius padedamas sandėliuoti ilgam laikui, jis turi būti iš dalies įkrautas – krūvis turi būti 50–80 proc.
 • Įnešę akumuliatorių iš šaltos aplinkos į šiltą, iš karto jo neįkraukite. Palaukite 30–40 minučių, kol akumuliatorius sušils.
 • Nepalikite kraunamo akumuliatoriaus be priežiūros.
 • Niekada nenaudokite modifikuoto arba pažeisto įkroviklio.
 • Kraukite akumuliatorių esant temperatūrai nuo 0 iki +45 °C, priešingu atveju smarkiai sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas.
 • Nepalikite visiškai įkrauto akumuliatoriaus prie elektros tinklo prijungtame įkroviklyje.
 • Saugokite akumuliatorių nuo aukštos temperatūros ir atviros liepsnos.
 • Nekiškite akumuliatoriaus į vandenį.
 • Nejunkite išorinio įrenginio, kuriam reikia daugiau srovės nei leistina.
 • Akumuliatoriuje įrengta apsauga nuo trumpojo jungimo. Tačiau patartina vengti trumpąjį jungimą galinčių sukelti situacijų.
 • Neardykite ir nedeformuokite akumuliatoriaus.
 • Naudojant akumuliatorių žemesnėje nei nulis temperatūroje, sumažėja jo talpa. Tai normalu ir tai nėra defektas.
 • Nenaudokite akumuliatoriaus žemesnėje nei lentelėje nurodytoje temperatūroje – gali sutrumpėti akumuliatoriaus naudojimo laikas.
 • Nenumeskite ir nedaužykite akumuliatoriaus.
 • Saugokite akumuliatorių nuo vaikų.