lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XP
Vartotojo vadovas
Helion 2 XP

Turinys

Nuotolinio valdymo pultelis

 

Prietaisuose, pagamintuose po 2021 m. rugpjūčio 1 d., šios funkcijos nėra.

Nuotolinio valdymo pultelio (įsigyjamas atskirai) aktyvinimas

Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultelį (NVP), nepamirškite jo aktyvinti, kaip nurodyta toliau.

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite menių punktą  Nuotolinio valdymo pultelis(Remote Control) .
  3. Pasirinkimą patvirtinsite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  4. Ekrane rodomas pranešimas „Wait“ („Palaukite“) ir pradedamas atgalinis laiko skaičiavimas (30 s), kurio metu dvi sekundes palaikykite nuspaudę bet kurį NVP mygtuką.
  5. Jei aktyvinimas sėkmingas, parodomas pranešimas „Prisijungimas baigtas“ („Connection complete“) .
  6. Jei atsiranda klaida, parodomas pranešimas „Prisijungimas baigtas“ („Connection failed“)  . Pakartokite procedūrą.
  7. NVPyra aktyvintas ir paruoštas naudoti.
  8. Norėdami atsieti NVP, spauskite mygtuką M (9), palaukite, kol baigsis atgalinis laiko skaičiavimas 30 s nespausdami jokio NVP
  9. Visi nuotolinio valdymo pulteliai, anksčiau susieti su jūsų įrenginiu, dabar yra atsieti.
  10. Dabar galite vėl aktyvinti savo NVP arba aktyvinti kitą NVP.