lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XP
Vartotojo vadovas
Helion 2 XP

Turinys

Vaizdo įrašymas ir nuotraukos

 

Termovizoriai „Helion 2 XP“ leidžia įrašyti arba nufotografuoti stebimą vaizdą ir išsaugoti vidinėje atminties kortelėje.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, nustatykite datą ir laiką (žr. skyrių Bendrieji nustatymai“).

Vidinis įrašymo įrenginys veikia dviem režimais vaizdo įrašymo ir fotografavimo:

Vaizdo įrašymo  režimas. Vaizdo įrašymas

 1. Vaizdo įrašymo režimas aktyvinamas paspaudus ir palaikius įrašymo mygtuką REC (7).
 2. Viršutiniame kairiajame kampe rodoma piktograma  ir likęs įrašinėjimo laikas HH:MM (valandų ir minučių) formatu, pvz., 12:10.
 3. Paleiskite vaizdo įrašymą spustelėję įrašymo mygtuką REC (7).
 4. Pradėjus įrašymą, vietoje piktogramos  atsiranda užrašas REC ir laikmatis MM:SS (minučių ir sekundžių) formatu: .
 5. Jei norite sustabdyti ir vėl tęsti vaizdo įrašymą, palaikykite nuspaudę mygtuką REC (7).
 6. Norėdami nustoti sustabdyti įrašinėti vaizdą, palaikykite nuspaudę mygtuką REC (7).
 7. Vaizdo įrašų failai išsaugomi vidinėje atminties kortelėje sustabdžius vaizdo įrašymą.
 8. Norėdami pakeisti vaizdo įrašymo ir fotografavimo režimus, palaikykite nuspaudę mygtuką REC (7) (Vaizdo filmavimas -> Fotografavimas -> Vaizdo filmavimas…).

Fotografavimo režimas. Nuotraukos

 1. Įjunkite fotografavimo režimą palaikydami nuspaudę mygtuką REC (7).
 2. Nuotrauką padarysite spustelėję mygtuką REC (7). Vaizdas 0,5 s sustingsta ir nuotrauka išsaugoma vidinėje atmintyje.
 3. Viršutiniame kairiajame kampe pamatysite fotoaparato piktogramą  ir kiek nuotraukų galite padaryti. Jei tas skaičius mažesnis nei 100, rodomas faktinis kaičius (t. y. 98), tačiau jei galima padaryti daugiau nei 100 nuotraukų, šalia piktogramos   rodoma >100.

Pastabos:

 • Kol rašomas vaizdas, galite atidaryti meniu ir juo naudotis;
 • Negalima grąžinti multimedijos failų numeracijos, kad vėl būtų skaičiuojama nuo nulio;
 • Vaizdo įrašai ir nuotraukos išsaugomi vidinėje atminties kortelėje: nuotraukos formatu img_xxx.jpg, o vaizdo įrašai – video_xxx.mp4, kur xxx – vaizdo įrašų ir nuotraukų numeracija iš trijų skaitmenų.

Įspėjimas:

 • Maksimali įrašo failo trukmė – 5 minutės. Pasibaigus šiam laikui, vaizdas rašomas naujame faile. Įrašytų failų skaičių riboja įrenginio vidinės atminties talpa;
 • Reguliariai tikrinkite laisvą vidinės atminties talpą ir perkelkite vaizdo įrašus į kitas laikmenas, kad atlaisvintumėte vietos vidinėje atminties kortelėje.
 • Kai suaktyvinta funkcija Display Off, vaizdo įrašymas pristabdomas.