lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Akumuliatoriaus įdėjimas

  1. Pakelkite užraktą (12).
  2. Įdėkite akumuliatorių (3) į tam skirtą vietą įrenginio korpuse, kad elementas F būtų apačioje.
  3. Užfiksuokite akumuliatorių (3) nuleisdami užraktą (12).