lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Belaidžio ryšio aktyvinimas

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite meniu parinktį Belaidžio ryšio aktyvinimas (Wi-Fi Activation) .
  3. Belaidį ryšį įjungsite / išjungsite spustelėdami mygtuką М (9).