lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Belaidžio ryšio funkcija

Termovizoriai „Helion 2 XQ“ turi belaidžio ryšio funkciją („Wi-Fi“), kuri leidžia įrenginį susieti su išoriniais įrenginiais (išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu).

Belaidžio ryšio veikimas būsenos juostoje rodomas taip:

Ryšio būsena

Informacija būsenos juostoje

Belaidis ryšys išjungtas

Naudotojas įjungė belaidį ryšį, įrenginyje aktyvinamas belaidis ryšys

Belaidis ryšys įjungtas, nėra ryšio su įrenginiu

Belaidis ryšys įjungtas, įrenginys prijungtas

  • Išoriniame įrenginyje įrenginys identifikuojamas kaip „Helion2_XXXX“, kur XXXX – keturi paskutiniai įrenginio serijos numerio skaitmenys.
  • Mobiliajame įrenginyje įvedus slaptažodį (numatytasis: „12345678“) (daugiau informacijos apie slaptažodžio nustatymą pateikta skyriaus „Belaidžio ryšio nustatymai“ punkte „Slaptažodžio nustatymas“) ir atsiradus ryšiui, vietoje piktogramos  būsenos juostoje atsiranda .