lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Belaidžio ryšio nustatymai

Šis punktas leidžia nustatyti įrenginį taip, kad jis veiktų belaidžio ryšio tinkle.

 1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
 2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite meniu parinktį Belaidžio ryšio nustatymai (Wi-Fi Settings) .
 3. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 4. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite pageidaujamą meniu punktą.

Slaptažodžio nustatymas

Šis meniu punktas leidžia nustatyti slaptažodį, kad termovizorius būtų pasiekiamas iš išorinio įrenginio.

Slaptažodis naudojamas išoriniam įrenginiui (pvz., išmaniajam telefonui) prijungti prie termovizoriaus.

 1. Meniu punktą Slaptažodžio nustatymas (Password Setup)  atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 2. Numatytasis slaptažodis yra „12345678“.
 3. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) nustatykite pageidaujamą slaptažodį. Nuo vieno skaitmens prie kito pereisite spustelėdami mygtuką М (9).
 4. Slaptažodį išsaugosite ir išeisite iš meniu punkto palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).

Prieigos lygio nustatymas

Ši parinktis leidžia sunkonfigūruoti tinkamą jūsų įrenginio prieigos lygį, taikomą programėlei „Stream Vision“.

 • Savininko lygis„Stream Vision“ naudotojas turi visapusišką prieigą prie visų įrenginio funkcijų.
 • Lankytojo lygis„Stream Vision“ naudotojas turi prieigą tik prie vaizdo įrašų, įrenginio transliuojamų realiu laiku.
 1. Meniu punktą Prieigos lygio nustatymas (Access Level Setup)  atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite lygį.
 3. Pasirinkimą patvirtinsite ir išeisite iš meniu punkto palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).