lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Diskretusis skaitmeninis priartinimas

Įrenginyje numatyta galimybė greitai du ar keturis kartus padidinti pagrindinį didinimą (žr. „Skaitmeninis priartinimas“ specifikacijų lentelėje), taip pat vėl grįžti prie pagrindinio didinimo.

Diskretusis skaitmeninis priartinimas įjungiamas kelis kartus spustelėjus rodyklės žemyn mygtuką (8).