lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Kalibravimo režimas

Kalibravimo režimo pasirinkimas. 

Yra trys kalibravimo režimai: rankinis (M), pusiau automatinis (SA) ir automatinis (A).

Norėdami pasirinkti kalibravimo režimą:

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Kalibravimo režimas (Calibration Mode) .
  3. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
  4. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite vieną iš kalibravimo režimų.
  5. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką М (9).

Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Mikrobolometro kalibravimas“.