lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Mikrofonas

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite menių punktą Mikrofonas (Microphone) .
  3. Mikrofoną įjungsite / išjungsite spustelėdami mygtuką М (9).
  4. Įjungus mikrofoną, vaizdo įrašas turės garso takelį.

Pagal numatytuosius nustatymus mikrofonas yra išjungtas.