lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Režimas

Įrenginys turi keturis termovizoriaus darbinius režimus: miškas (objekto stebėjimo mažo šiluminio kontrasto sąlygomis režimas), uolos (objekto stebėjimo didelio šiluminio kontrasto sąlygomis režimas), identifikavimas (didelė vaizdų raiška), naudotojas (asmeniškai pritaikyti ryškumo ir kontrasto nustatymai).

  1. Meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Pasirinkite režimo (Mode)  parinktį.
  3. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
  4. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) galite pasirinkti vieną iš toliau aprašytų nustatymų.
  5. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką М (9).

 Miško režimas. Tai geriausias režimas ieškant ir stebint objektus lauko sąlygomis, lapų, krūmų ir žolės fone. Šis režimas suteikia itin daug informacijos apie stebimą objektą ir peizažo detales.

 Uolų režimas. Tai geriausias režimas objektams stebėti po saulėtos dienos arba miesto sąlygomis.

 Identifikavimo režimas. Tai geriausias režimas objektams identifikuoti prasto oro sąlygomis (rūkas, migla, lietus ir sniegas). Jis leidžia aiškiau atpažinti stebimo objekto savybes. Daugiau pritraukus, vaizdas gali pasidaryti šiek tiek grūdėtas.

Naudotojo režimas. Šis režimas leidžia konfigūruoti ir išsaugoti individualius ryškumo ir kontrasto nustatymus bei vieną iš trijų režimų (Miško, Uolų, Identifikavimo) kaip pagrindinį.

Pastaba: greitajame meniu taip pat galima pasirinkti pagrindinį režimą naudotojo režimui.

Pastaba: rodyklės mygtuku aukštyn (10) galima greitai perjungti darbinius režimus. Režimai perjungiami trumpai spustelėjus mygtuką.