lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Teisinė atitiktis ir atsakomybės apribojimas

Dėmesio! Termovizorių „Helion 2 XQ“ okuliarams reikalinga licencija, jei norite juos eksportuoti už savo šalies ribų.

Elektromagnetinis suderinamumas. Šis gaminys atitinka Europos standarto EN 55032: 2015, A klasė, reikalavimus.

Įspėjimas! Naudojant šią įrangą gyvenamojoje aplinkoje, gali atsirasti radijo trikdžių.

Šis gaminys gali keistis tobulinant jo dizainą.

Prietaisą galima remontuoti 5 metus.