lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Ikonų šviesumas

Ikonų šviesumas

Koreguokite ikonų ir ekrano užsklandų (Pulsar, Display off) šviesumą ekrane.

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Icon Brightness (Ikonų šviesumas) meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į „Icon Brightness“ submeniu.
  4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte norimą šviesumo lygį (nuo 1 iki 10).
  5. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).