lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Garantinis aptarnavimas

Gerbiami Lietuvos Respublikos „Pulsar“ termovizorių naudotojai, visiems „Pulsar“ termovizoriams suteikiama 3 metų garantija nuo pardavimo datos galutiniam vartotojui, kuri yra patvirtinta kvitu (sąskaita-faktūra) bei garantine kortele arba tik kvitu (sąskaita-faktūra). Jei neįmanoma nustatyti pardavimo datos galutiniam vartotojui, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pagaminimo datos, nurodytos Gamintojo duomenų bazėje, pridedant prie 3 metų garantinio termino 6 mėnesius. Termovizoriui netinkamai veikiant garantinio laikotarpio metu, Jūs turite teisę nusiųsti jį techniniam aptarnavimui atlikti.

Vilniuje veikia techninio aptarnavimo centras, kuriame yra vykdoma „Pulsar“ termovizorių techninė priežiūra. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad techninio aptarnavimo centras priima visus, „Pulsar“ prietaisus nepriskiriamus A ginklų kategorijai.

! Dėl teisinių apribojimų, Rusijos ferderacijoje gaminamų „Pulsar“ prekės ženklo termovizorių garantinis aptarnavimas Lietuvoje neatliekamas.

Pirminį prietaiso kilmės nustatymą techninio aptarnavimo centras arba platintojas atlieka pagal nurodytą etiketę, galutinį – pagal įrenginio serijos numerį. Techninio aptarnavimo centras atlieka gaunamų gaminių diagnostiką ir remontą be jokio modelio modernizavimo.
Esant reikalui, dėl prietaiso veikimo ir jo siuntimo remontuoti tvarkos jūs galite pasikonsultuoti tie siogiai techninio aptarnavimo centre:

UAB YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE
Ateities g. 21C,
06326, Vilnius, Lietuva
Тel. +37068553718
El. Adres.: servisas@pulsar-nv.com

Siųsdami gaminį į techninio aptarnavimo centrą, turite pridėti lydraštį su tokia informacija:

- siuntėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, pašto adresas, kontaktinis telefono numeris),
- prietaiso pavadinimas ir serijos numeris,
- išsamus ir detalus prietaiso defekto aprašymas, sąlygos, kuriomis jis pasireiškia.

Siunčiant prietaisą garantinei priežiūrai, pašto išlaidas, susijusias su jo siuntimu, apmoka siuntėjas
Primename, kad prietaisus garantiniam aptarnavimui rekomenduojame perduoti per:

1) Per oficialius „Yukon Advanced Optics Worldwide“ platintojus Lietuvoje.
2) Tiesiai į oficialų techninio aptarnavimo centrą Vilniuje, Ateities g. 21C.

Oficialių platintojų kontaktus galite rasti mūsų svetainės skyriuje „Kur nusipirkti“.
Dėl kitų, ne termovizorinių, optinių ir optoelektroninių prietaisų remonto taip pat reikia kreiptis į:

1) Per oficialius „Yukon Advanced Optics Worldwide“ platintojus Lietuvoje.
2) Tiesiai į oficialų techninio aptarnavimo centrą Vilniuje, Ateities g. 21C

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad taikikliams taikomos griežtos licencijavimo taisyklės, dėl šios priežasties į techninio aptarnavimo centrą jie gali būti siunčiami tik per pardavėjus, iš kurių prietaisas buvo įsigytas


Pulsar techninio aptarnavimo centras, 2020.07.23