lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XP
Vartotojo vadovas
Helion 2 XP

Turinys

Stadiametrinis atstumo matuoklis

 

 

Termovizoriai „Helion 2 XP“ turi stadiametrinį atstumo matuoklį, kuris padeda naudotojui apytiksliai įvertinti atstumą iki žinomo dydžio objekto.

  1. Spustelėję mygtuką M (9) pasirinkite funkciją Stadiametrinis atstumo matuoklis (Stadiametric rangefinder), o tada – piktogramą  .
  2. Ekrane matysite: matavimo juostas, trijų orientyrų piktogramas ir atitinkamus atstumus iki tų trijų objektų.
  3. Padarykite, kad apatinė fiksuota juosta būtų po objektu, iki kurio norite nustatyti atstumą.
  4. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) stumkite viršutinę horizon­talią juostą nuo apatinės fiksuotos juostos, kol visas objektas atsidurs tarp dviejų juostų. Keičiant viršutinės juostos padėtį, atstumas iki objekto perskaičiuojamas automatiškai.
  5. Spustelėję mygtuką M (9) išeikite iš atstumo matuoklio režimo arba palaukite 10 sek., kad išeitų automatiškai.

Pastabos:

  • Yra nustatyti trys orientyrai: kiškis – 0,3 m aukščio, šernas – 0,7 m aukščio, elnias – 1,7 m aukščio.
  • Išmatuotas atstumas ekrane rodomas suapvalintas: 5 m tikslumu, kai atstumas didesnis, ir 1 m tikslumu, kai mažesnis.
  • Norėdami pasirinkti matavimo vienetus (metrus arba jardus), eikite į meniu Bendrieji nustatymai“   punktą => Matavimo vienetai (Units of Measure)  .