lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

Gedimų lokalizacija

Dėl techninės pagalbos kreipkitės į support@pulsar-vision.com.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie įrenginius taip pat galite rasti FAQ skiltyje.

Galima priežastis

Išsikrovė akumuliatorius.

Sprendimas

Įkraukite akumuliatorių.

Galima priežastis

Sugadintas USB laidas.

Sprendimas

Pakeiskite USB laidą.

Galima priežastis

Išsikrovęs išorinis maitinimo šaltinis.

Sprendimas

Įkraukite išorinį maitinimo šaltinį.

Galima priežastis

Reikia kalibruoti.

Sprendimas

Sukalibruokite, kaip aprašyta skyriuje Mikrobolometro kalibravimas“.

Sprendimas

Pakartokite kalibravimą dar kartą.

Galima priežastis

Per mažas ryškumas arba kontrastas.

Sprendimas

Greitajame meniu pareguliuokite ryškumą.

Galima priežastis

Šios problemos gali kilti esant nepalankioms oro sąlygoms (kai sninga, lyja, rūkas ir pan.).

Galima priežastis

Pakeistas įrenginio slaptažodis.

Sprendimas

Ištrinkite tinklą ir prisijunkite dar kartą, įvedę įrenginyje išsaugotą slaptažodį.

 

Galima priežastis

Vietovėje, kurioje yra įrenginys, yra per daug belaidžio ryšio tinklų, kurie gali sukelti signalo trikdžius.

Sprendimas

Norėdami užtikrinti stabilų belaidžio ryšio veikimą, perkelkite įrenginį į kitą vietą, kur yra mažai arba visai nėra belaidžio ryšio tinklų.

 

Daugiau informacijos apie ryšio problemų sprendimą, galite rasti sekdami nuorodas: „Stream Vision” DUK, „Stream Vision 2” DUK.

Galima priežastis

Įrenginys yra už stipraus belaidžio ryšio diapazono ribų. Tarp įrenginio ir signalo imtuvo yra kliūčių (pvz., betoninių sienų).

Sprendimas

Padėkite įrenginį belaidžio ryšio signalo diapazono ribose.

 

Daugiau informacijos apie ryšio problemų sprendimą, galite rasti sekdami nuorodas: „Stream Vision” DUK, „Stream Vision 2” DUK.

Galima priežastis

Įrenginyje veikimo metu susikaupė statinis krūvis.

Sprendimas

Pasibaigus statinio krūvio poveikiui, įrenginys gali automatiškai persikrauti. Arba išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.

Galima priežastis

Dėl skirtingo šiluminio laidumo stebimi objektai (aplinka, fonas) esant teigiamai temperatūrai įšyla greičiau, todėl galimas didesnis temperatūrų kontrastas ir termovizoriaus rodomas vaizdas bus kokybiškesnis.

Esant žemai temperatūrai, stebimi objektai (fonas) paprastai atvėsta iki maždaug vienodos temperatūros, todėl temperatūrų kontrastas yra mažesnis ir pablogėja vaizdo kokybė (tikslumas). Tai įprasta naudojant termovizorius.

Galima priežastis

Jūs žiūrite pro stiklą.

Sprendimas

Patraukite stiklą iš regėjimo lauko.

Sprendimas

Norėdami pakeisti USB kabelį, susisiekite su vietiniu platintoju.

Savarankiškai remontuoti kabelį draudžiama.

Naudoti kito gamintojo USB kabelį su mūsų įrenginiu nerekomenduojama.