lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

PiP funkcija

PiP (vaizdas vaizde) funkcija leidžia kartu su pagrindiniu vaizdu atskirame lange matyti priartintą vaizdą.

  • Palaikykite rodyklės žemyn (8) mygtuką nuspaustą ir įjungsite arba išjungsite PiP funkciją.
  • PiP lange rodomo vaizdo priartinimą pakeisite spustelėję rodyklės žemyn (8) mygtuką.
  • Priartintas vaizdas rodomas specialiame lange; rodomas maksimalus optinis didinimas.
  • Pagrindinis vaizdas rodomas su tam tikru optinio didinimo koeficientu, kuris atitinka x1.0.
  • Įjungus PiP, galima naudoti standartinį ir tolydųjį skaitmeninį priartinimą. Maksimalų optinį didinimą matysite tik specialiame lange.
  • Išjungus PiP, vaizdas rodomas su PiP funkcijai nustatytu optiniu didinimu.