lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 Pro
Vartotojo vadovas
Helion 2 Pro

Turinys

Įjungimas ir vaizdo parametrai

  1. Nuimkite objektyvo dangtelį (1).
  2. Spustelėję maitinimo mygtuką (11) įjunkite įrenginį.
  3. Pasukite dioptrijų reguliavimo žiedą (6), kad piktogramos ekrane būtų ryškios. Atlikus šį veiksmą dioptrijų žiedo nebereikės reguliuoti nei derinantis prie atstumo, nei kitais atvejais.
  4. Norėdami sufokusuoti į stebimą objektą, pasukite objektyvo fokusavimo žiedą (2).
  5. Apie ryškumo, kontrasto ir tolydžiojo priartinimo nustatymą skaitykite skyriuje „Greitojo meniu funkcijos“.
  6. Baigę darbą palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (11) ir išjunkite įrenginį.

Įspėjimas! Saugokite, kad įrenginio objektyvas nebūtų nukreiptas į stiprų šviesos šaltinį, pavyzdžiui, lazerio spindulius skleidžiantį aparatą ar saulę. Stipri šviesa gali sugadinti elektronikos komponentus. Garantija netaikoma žalai dėl netinkamo naudojimo.