lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
 Bendrieji nustatymai

Bendrieji nustatymai

 1. Paspauskite ir palaikykite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinkti Bendrieji nustatymai piktogramą.
 3. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.

Galimi šie parametrai:

Kalba

Kalbos pasirinkimas

 1. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į Kalba  meniu.
 2. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte vieną iš galimų sąsajos kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų, italų, portugalų, olandų, danų, norvegų, švedų, lenkų, čekų, vengrų.
 3. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
 4. Paspauskite ir palaikykite MENU (3) mygtuką, kad išsaugotumėte savo pasirinkimą ir išeikite iš submeniu.

Data

Datos nustatymas

 1. Mygtukais UP (4)/DOWN (2) pasirinkite parinktį Data .
 2. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką MENU (3). Data rodoma tokiu formatu: dd/mm/yyyy (diena / mėnuo / metai)
 3. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinkti norimus metus, mėnesį, ir dieną.
 4. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad perjungtumėte skaitmenis.
 5. Paspauskite ir palaikykite MENU (3) mygtuką, kad įrašytumėte datą ir išeitumėte iš submeniu.

Laikas

Laiko nustatymas

 1. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į Laikas meniu.
 2. Pasirinkite laiko formatą (24 valandų laikrodis arba AM / PM) paspausdami UP (4)/DOWN (2) mygtuką.
 3. Paspauskite MENU (3) mygtuką, kad pasirinktumėte valandas.
 4. Paspauskite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte valandų reikšmę.
 5. Paspauskite MENU (3) mygtuką, kad pasirinkti minutes.
 6. Paspauskite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte minučių reikšmę.
 7. Paspauskite ir palaikykite MENU (3) mygtuką, kad išsaugotumėte laiką ir išeitumėte iš submeniu.

Matavimo vienetai

 1. Mygtukais UP (4)/DOWN (2) pasirinkite parinktį Matavimo vienetai .
 2. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką MENU (3).
 3. Paspauskite mygtukus UP (4)/DOWN (2), kad kaip matavimo vienetą pasirinktumėte metrus arba jardus.
 4. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 5. Iš submeniu išeisite automatiškai.

Numatytieji parametrai

Gamyklinių nustatymų atstatymas

 1. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įeitumėte į Numatytieji parametrai   meniu.
 2. Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2), kad pasirinktumėte Taip, kad atkurtumėte numatytuosius parametrus, arba Ne – atšaukti.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu MENU (3) paspaudimu.
 • Jei pasirinkta Taip, ekrane bus rodoma „Ar norite atkurti numatytuosius parametrus?“ ir parinktys Taip ir Ne. Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, pasirinkite Taip.
 • Pasirinkus Ne parinktį, nustatymas bus atšauktas ir išeisite iš submeniu.

Prieš vartotojui keičiant numatytuosius nustatymus, bus grąžinti šie parametrai:

 • Vaizdo įrašymo įrenginio režimas – Vaizdo įrašas
 • Stiprinimo lygis – Normalus
 • Išlyginamasis filtras – Išjungtas
 • Vartotojo režimas – Išjungtas
 • Kalibravimo režimas – Automatinis
 • Kalba – Anglų
 • Mikrofonas – Išjungtas
 • „Wi-Fi“ – Išjungtas (unikalus slaptažodis)
 • Padidinimas – išjungtas (be skaitmeninio priartinimo)
 • PiP – Išjungtas
 • Spalvų režimas – Balta karšta
 • Matavimo vienetai – Metrai
 • „Wi-Fi“ Pralaidumas – 2,4 GHz

Dėmesio! Atkuriant gamyklinius numatytuosius parametrus, išsaugoma data laikas ir vartotojo pikselių žemėlapis.


Formatavimas

Ši funkcija leidžia formatuoti „Flash“ atminties kortelę. Visi failai bus panaikinti.

Formatavimas turėtų būti atliekamas atminties kortelės klaidos atveju.

Prieš formatuodami, įsitikinkite, kad visą filmuotą medžiagą perkėlėte į kitą laikmeną.

 1. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į Formatavimas meniu.
 2. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte Taip – formatuoti atminties kortelę, arba Ne – grįžti į submeniu.
 3. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 • Jei pasirinkote Taip, ekrane bus rodomas pranešimas „Ar norite formatuoti atminties kortelę?“ Pasirinkite Taip jei norite formatuoti atminties kortelę ir Ne – jei nenorite.
 • Pasirinkus Ne parinktį, formatavimas bus atšauktas ir išeisite iš submeniu.