lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys

Greitasis meniu

Pagrindinius nustatymus (ryškumo ir kontrasto reguliavimą, naudojant funkciją „Stadiametrinis Diapazono ieškiklis“) galima keisti per sparčiosios prieigos meniu.


  • Įeikite į meniu trumpai paspausdami MENU (3).
  • Trumpas МENU (3) mygtuko paspaudimas leidžia perjungti funkcijas, kaip aprašyta žemiau.

Ryškumas  – paspauskite mygtukus UP (4)/DOWN (2), kad pakeistumėte ekrano ryškumą nuo 0 iki 20.

Kontrastas  – paspauskite mygtukus UP (4)/DOWN (2) kad pakeistumėte vaizdo kontrastą nuo 0 iki 20.

Pastaba: išjungus įrenginį, atmintyje įrašomi ekrano ryškumo ir kontrasto parametrai.

Stadiametrinis Diapazono ieškiklis  - pakeiskite specialių žymeklių linijų padėtį, kad nustatytumėte atstumą iki stebimo objekto, paspausdami UP (4)/DOWN (2) mygtukus (daugiau informacijos rasite skyriuje „Stadiametrinis Diapazono ieškiklis“.

Sklandus skaitmeninis priartinimas   – paspauskite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pakeistumėte skaitmeninio priartinimo reikšmę nuo 3 iki 12. Skaitmeninis priartinimas pasikeičia 0,1 žingsniais.

Pastaba: Išjungus prietaisą, didinimo vertė atstatoma į bazinę vertę.

  • Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad išeitumėte iš meniu, arba palaukite 10 sekundžių, kad išeitumėte automatiškai.