lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
„Wi-Fi“ aktyvavimas

„Wi-Fi“ aktyvavimas

„Wi-Fi“ įjungimas/išjungimas

  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite UP (4)/DOWN (2) mygtukus, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ aktyvavimo piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite MENU (3) mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte „Wi-Fi“.