lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Spalvų režimai

Spalvų režimai


Spalvų paletės pasirinkimas.

„White Hot“ yra numatytasis rodymo režimas.


Norėdami pasirinkti alternatyvią paletę, atlikite šiuos veiksmus:

 • Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 • Norėdami pasirinkti Spalvų režimų piktogramą , naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2).
 • Norėdami įeiti į submeniu, trumpai paspauskite mygtuką MENU (3).
 • Norėdami pasirinkti paletę, naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2).
 • Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Patarimas: norėdami išsaugoti ryškumą ir kontrastą, kai keičiate paletes, įjunkite vartotojo režimą.


 • „White Hot“– baltai juoda paletė, kurioje juoda spalva atitinka šaltą temperatūrą, o balta spalva – karštą.
 • „Black Hot“ – juodai balta paletė, kurioje balta atitinka šaltą temperatūrą, o juoda – karštą.
 • „Red Hot“
 • „Red Monochrome“
 • „Rainbow“
 • „Ultramarine“
 • „Violet“
 • „Sepia“

Dėmesio! Prietaisas nematuoja stebimų objektų temperatūros. Vaizdas sudaromas remiantis objektų temperatūros skirtumais.