lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Vartotojo režimas

Vartotojo režimas

Šis režimas naudojamas vartotojo ryškumo ir kontrasto parametrams išsaugoti. Pasirinkti parametrai išsaugomi iš naujo paleidus įrenginį.


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti Vartotojo režimas   piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad įjungtumėte/išjungtumėte režimą.