lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Vartotojo režimas

Vartotojo režimas


Naudotojo („User”) režimas išsaugo pasirinktus šviesumo ir kontrastingumo nustatymus prietaiso atmintyje, taip užtikrinant optimalią vaizdo kokybę iš karto, kai kitą kartą naudosite termovizorių – nereikės atlikti jokių papildomų pakeitimų.


  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti Vartotojo režimas   piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad įjungtumėte/išjungtumėte režimą.