lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion F
Vartotojo vadovas
Axion F

Turinys
Piktogramų ryškumas

Piktogramų ryškumas

Koreguokite piktogramų ir ekrano užsklandų ryškumo lygį ekrane.

  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (3), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti Piktogramos ryškumas piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3) norėdami įeiti į submeniu.
  4. Naudokite mygtukus UP (4)/DOWN (2) norėdami pasirinkti ryškumo lygį nuo 0 iki 10.
  5. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (3), kad patvirtintumėte pasirinkimą.