lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Bendrieji nustatymai

 1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
 2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Bendrieji nustatymai (General Settings) .
 3. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką М (9).

Yra tokie nustatymai:

Kalba

Kalbos pasirinkimas:

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Kalba(Language) .
 2. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką М (9).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite vieną iš galimų sąsajos kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, rusų.
 4. Pasirinkimą išsaugosite ir išeisite iš meniu punkto palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).

Data

Datos nustatymas:

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Data (Date) .
 2. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9). Data rodoma tokiu formatu: YYYY/MM/DD (metai / mėnuo / diena).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite tinkamas metų, mėnesio ir datos vertes.
 4. Nuo vieno skaitmens pereisite prie kito spustelėdami mygtuką М (9).
 5. Pasirinktą datą išsaugosite ir išeisite iš meniu punkto palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).

Laikas

Laiko nustatymas:

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Laikas (Time) .
 2. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite pageidaujamą laiko formatą: 24 arba 12 val.
 4. Prie valandų nustatymo pereisite spustelėdami mygtuką М (9).
 5. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite valandos vertę.
 6. Prie minučių nustatymo pereisite spustelėdami mygtuką М (9).
 7. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite minutės vertę.
 8. Pasirinktą laiką išsaugosite ir išeisite iš meniu punkto palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).

Matavimo vienetai

Matavimo vienetų pasirinkimas:

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Matavimo vienetai (Units of Measure) .
 2. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite pageidaujamus matavimo vienetus: metrus arba jardus.
 4. Pasirinkimą patvirtinsite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
 5. Iš meniu išeinama automatiškai.

Numatytieji nustatymai

Ši meniu parinktis leidžia grąžinti numatytuosius nustatymus.

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį Numatytieji nustatymai (Default Settings) .
 2. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite Taip (Yes), kad atkurtumėte numatytuosius nustatymus, arba Ne (No),kad atšauktumėte operaciją.
 4. Pasirinkimą patvirtinsite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
 • Jei pasirenkama Taip (Yes), ekrane rodoma „Grąžinti numatytuosius nustatymus?“ („Return default settings?“)ir parinktys Taip (Yes) arba Ne (No).
 • Jei pasirenkama „Taip“, atkuriami numatytieji nustatymai. Jei pasirenkama „Ne“, veiksmas nutraukiamas ir grįžtate į meniu punktą.

Kol jų nepakeičia naudotojas, atkuriami šie numatytieji nustatymai:

 • Vaizdo įrašymo įrenginio darbinis režimas – Vaizdas
 • Stebėjimo režimas– Miškas
 • Kalibravimo režimas – Automatinis
 • Kalba– Anglų
 • Mikrofonas– Išjungtas
 • Belaidis ryšys– Išjungtas (numatytasis slaptažodis)
 • Padidinimas– Išjungtas (be skaitmeninio pritraukimo)
 • PiP– Išjungtas
 • Spalvos režimas– Ryškiai baltas
 • Matavimo vienetai – Metrai

Įspėjimas: Datos ir laiko nustatymai bei numatytasis pikselių planas neatkuriami. 

Formatavimas

​Ši meniu parinktis leidžia suformatuoti atminties kortelę. Visi failai ištrinami.

 1. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite parinktį  Formatuoti (Format) .
 2. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
 3. Spustelėję rodyklių mygtukus aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite Taip (Yes), kad suformatuotumėte atminties kortelę, arba Ne (No),kad grįžtumėte į meniu punktą.
 4. Pasirinkimą patvirtinsite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
 • Jei pasirenkama Taip (Yes), ekrane rodoma „Ar norite suformatuoti atminties kortelę?“ („Do you want to format memory card?“)ir parinktys Taip (Yes) arba Ne (No). Pasirinkite „Taip“, jei norite suformatuoti atminties kortelę.
 • Jei pasirenkama „Ne“, formatavimas nutraukiamas ir grįžtate į meniu punktą.