lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Įeikite į pagrindinį meniu

Eksploatavimo režimas:

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) galite pasirinkti įvairius meniu punktus.
  3. Pagrindinio meniu punktą galite pasirinkti spustelėję mygtuką М (9).
  4. Jei norite išeiti iš meniu punkto, palaikykite nuspaudę mygtuką М (9).
  5. Jei 10 sekundžių nieko nedarote, meniu automatiškai išsijungia.

Bendras meniu vaizdas:

1 kortelė

2 kortelė