lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Ekrano išjungimo funkcija

Ši funkcija išjungia vaizdų siuntimą į ekraną sumažindama jo ryškumą. Tai padeda tausoti akumuliatoriaus energiją ir likti nepastebėtiems gyvūnų. Tačiau įrenginys lieka įjungtas.

 

  1. Kai įrenginys įjungtas, nuspaudę palaikykite įjungimo (11) mygtuką. Ekranas išsijungia ir parodomas pranešimas „Ekranas išjungtas“ („Display Off“).
  2. Ekraną vėl įjungsite spustelėdami įjungimo (11) mygtuką.
  3. Kai nuspaudę palaikote įjungimo (11) mygtuką, ekrane parodomas pranešimas „Ekranas išjungtas“ („Display Off“). Palaikius mygtuką nuspaustą, kol vyksta atgalinis laiko skaičiavimas, įrenginys visiškai išsijungia.