lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Piktogramų ryškumas

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite menių punktą Piktogramų ryškumas (Icon Brightness) .
  3. Meniu punktą atidarysite spustelėdami mygtuką М (9).
  4. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) nustatykite pageidaujamą piktogramų ryškumą (meniu ir būsenos juostos piktogramų) nuo 1 iki 10.
  5. Pasirinkimą patvirtinsite spustelėdami mygtuką М (9).